Rà soát hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng trong bối cảnh dịch COVID-19

20:36' - 19/11/2021
BNEWS Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát các nội dung báo chí nêu về hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng trong bối cảnh dịch COVID-19.
Liên quan đến nội dung một số báo nêu về hoạt động của các công ty tài chính bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tại Văn bản số 8485/VPCP-KTTH ngày 19/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát các nội dung báo chí nêu về hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng để kịp thời xử lý theo thẩm quyền và theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19, hạn chế tín dụng đen; báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện trong tháng 12/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục