Sắp diễn ra kỳ họp thứ 10 của Ủy ban hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN

11:06' - 05/12/2020
BNEWS Trong 3 ngày từ 8 - 10/12/2020, Tổng cục Thống kê Việt Nam sẽ phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Kỳ họp thứ 10 của Ủy ban hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS 10).

Năm 2020 đánh dấu 10 năm thành lập hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN. Chặng đường này ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của thống kê khu vực và vai trò ngày càng tăng của Thống kê Việt Nam trong cộng đồng Thống kê ASEAN.
Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, kể từ khi thành lập Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN, đến nay, Tổng cục Thống kê đã tham gia tích cực vào quá trình xây dựng cộng đồng thống kê ASEAN.

Năm 2020, trên cương vị Chủ tịch ASEAN về Thống kê, Thống kê Việt Nam đăng cai thực hiện sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của ASEAN” với mục tiêu thiết lập thông tin cơ bản về phát triển bền vững trong khu vực và cũng là công cụ hỗ trợ theo dõi, giám sát và đánh giá về tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực ASEAN.
Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN về Thống kê với chủ đề “Cùng nhau gắn kết nâng cao năng lực Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng” cũng là lúc đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, tác động nhiều mặt và kéo dài đến các lĩnh vực y tế, kinh tế, xã hội, an ninh và chính trị của tất cả các quốc gia.

Chính phủ nhiều quốc gia thành viên ASEAN áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và làm việc từ xa để ứng phó với đại dịch.
Trong bối cảnh đó, Tổng cục Thống kê phối hợp với ASEANstats đã chủ động tìm biện pháp khắc phục và điều phối công tác thống kê ASEAN theo hướng tăng cường tương tác qua môi trường mạng, tổ chức các phiên họp theo hình thức trực tuyến.

Tổng cục Thống kê đã chủ trì và tham dự các phiên họp trực tuyến như: phiên họp SCPC19, SCPC20, các phiên họp của các nhóm công tác WGSDGI3, WGDSA18, WGIMTS6, WGSITS7…, tham dự nhiều cuộc họp cấp kỹ thuật của các nhóm công tác cũng như các cuộc họp của các ban, ngành khác.
Hiện, Tổng cục Thống kê đang có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cuối cùng để Kỳ họp ACSS10 tới đây thành công tốt đẹp.
Theo kế hoạch, kỳ họp ACSS 10 diễn ra trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, ngày 8/12, diễn ra phiên nội bộ, với một số nội dung chủ yếu: sáng kiến ACSS về xây dựng khung khái niệm về dữ liệu lớn nhằm tăng cường số liệu thống kê chính thức của ACSS; đánh giá giữa kỳ Kế hoạch chiến lược ACSS 2016-2025 và kế hoạch chiến lược ACSS điều chỉnh giai đoạn 2021-2025; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2020…

Phiên toàn thể ngày 9/12, dự kiến sẽ diễn ra 4 phiên với những nội dung chính như: củng cố thể chế, tăng cường ACSS và tính bền vững; tăng cường phổ biến, truyền thông sự hiện diện và sử dụng số liệu thống kê ASEAN; tăng cường đáp ứng nhu cầu dữ liệu ASEAN ngày càng lớn…
Đặc biệt, sáng 10/12, Diễn đàn cấp cao về hệ thống cộng đồng Thống kê ASEAN và hệ thống Thống kê quốc gia Việt Nam diễn ra trực tuyến. Nội dung tập trung gồm: sản xuất số liệu thống kê khu vực và sử dụng thống kê trong khu vực ASEAN.
Ủy ban ACSS là cơ quan cao nhất về hoạch định chính sách và điều phối công tác thống kê trong khu vực với nhiệm vụ nâng cao năng lực thống kê, tăng cường khả năng so sánh của số liệu thống kê, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê quốc tế, xây dựng nguồn nhân lực và điều phối thu thập số liệu thống kê trong khu vực.
Ủy ban ACSS gồm Thủ trưởng Cơ quan thống kê quốc gia tất cả các quốc gia thành viên ASEAN và một ủy viên là người đứng đầu ASEANstats. Hàng năm, Thủ trưởng Cơ quan thống kê quốc gia các quốc gia thành viên luân phiên chủ trì Ủy ban ACSS thông qua kỳ họp của Ủy ban.

Ủy ban ACSS lập “Ban điều hành”, gồm chủ tịch đương nhiệm, chủ tịch tiền nhiệm và chủ tịch kế nhiệm của 3 quốc gia thành viên ASEAN…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục