Tp.Hồ Chí Minh: Người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân

11:25' - 10/06/2020
BNEWS Để vực dậy kinh tế Tp.Hồ Chí Minh trong điều kiện bình thường mới, UBND Tp.Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan lập danh mục dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp cụ thể; định kỳ 2 tuần/lần rà soát và báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu công; thực hiện các dự án khởi công mới, dự án hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Về tiến độ giải ngân, UBND thành phố nhấn mạnh: Người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân, đảm bảo đến ngày 30/6 giải ngân đạt từ 50%; đến ngày 31/7 giải ngân đạt từ 60% -70% và đến ngày 15/10 giải ngân đạt từ 80%.

Kết quả giải ngân này là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân; tham mưu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

UBND thành phố sẽ điều chỉnh Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư công 2019; đồng thời kiến nghị Chính phủ giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công của thành phố trong điều kiện bình thường mới.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tất cả các quận huyện.

Từ năm 2021, trình trước ngày 31/12 của năm kế hoạch, đồng thời tham mưu UBND thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng như Quy định về công tác phối hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Trong năm 2020, UBND thành phố đã giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố tại Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 với tổng số vốn phân bổ chi tiết là 33.940,764 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và tại Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 6/4/2020 với tổng số phân bổ chi tiết là 7.751,082 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Tính đến hết tháng 5/2020, vốn ngân sách thành phố đã giải ngân tại Kho bạc Nhà nước thành phố là 5.295,997 tỷ đồng, đạt 15,6% tổng kế hoạch vốn do UBND thành phố giao (33.940,764 tỷ đồng), cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ là 3.051 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 9,5%).

Vốn ngân sách Trung ương giải ngân trong tháng 5 năm 2020 là 3.184,266 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,1% tổng kế hoạch vốn do UBND thành phố phân khai chi tiết (7.751,082 tỷ đồng)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục