Trà Vinh hướng tới 100% cơ quan sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh

10:20' - 13/01/2022
BNEWS Năm 2022 tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung phát triển chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ; đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư.

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong cải cách hành chính, năm 2022 tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu sẽ có 100% cơ quan sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc hệ thống thông tin một cửa điện tử của ngành thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết tất cả các thủ tục hành chính.


 

Ngoài ra còn có 100% thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trong đó tối thiểu 50% dịch vụ có hồ sơ nộp trực tuyến, 50% dịch vụ công ở mức độ 3, 4 phổ biến của tỉnh liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến...
Theo đó, tỉnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, quy trình giải quyết; tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện đồng bộ và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giữa sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ngoài ra, địa phương còn khuyến khích người dân và tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời từng bước tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu cuối năm 2022  đạt tỷ lệ 50% đối với cấp tỉnh, 40% cấp huyện và 35% cấp xã.
Cùng với đó, tỉnh từng bước sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh theo tiêu chuẩn quy định; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan…
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, trong số 1.826 thủ tục hành chính được thực hiện trên địa bàn tỉnh, đến nay, 1.544 thủ tục đã được cắt giảm 1/2 thời gian giải quyết, 40 thủ tục được  cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết; trên 1.520 thủ tục đã được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, tạo sự hài lòng với nhiều công dân, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh.
Đáng lưu ý, tỉnh có Trung tâm Phục vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, bố trí cán bộ chuyên môn của 14 sở, ban, ngành trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Thành phố Trà Vinh và huyện Cầu Ngang đã thành lập Trung tâm Hành chính công để phục vụ  yêu cầu tư vấn, giải quyết về nhu cầu về hành chính cho công dân.
Các huyện, thị xã cùng 106 xã, phường thị trấn còn lại đều bố trí địa điểm, bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính và trả kết quả theo cơ chế "một cửa". Hiện tại, tỉnh đã thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục