Xuất khẩu gạo của Campuchia giảm 29%

07:26' - 10/07/2021
BNEWS Sáu tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu được 280.450 tấn gạo, giảm 117.210 tấn, tương đương 29,47% của sản lượng 397.660 tấn của sáu tháng đầu năm 2020.

Trang Fresh News dẫn báo cáo của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu được 280.450 tấn gạo, giảm 117.210 tấn, tương đương 29,47% của sản lượng 397.660 tấn của sáu tháng đầu năm 2020.

Các thị trường gạo xuất khẩu của Campuchia gồm 20 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), với tổng khối lượng 67.136 tấn trong sáu tháng đầu năm nay, giảm 68.440 tấn (tương đương 50,48%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng gạo Campuchia xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 143.293 tấn, giảm 4.656 tấn, tương đương 3,15%.
Còn xuất khẩu gạo của Campuchia sang thị trường của 5 nước thành viên khác thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt 7.136 tấn (giảm 25.851 tấn, tương đương 48,79%).

Ngoài ra, Campuchia xuất khẩu sang 21 thị trường khác với tổng sản lượng đạt 42.885 tấn trong nửa đầu năm 2021, giảm 18.263 tấn, khoảng 29,87% so với cùng kỳ năm 2020.
Hiện tại, Campuchia có 56 nhà xuất khẩu gạo, trong đó 10 nhà xuất khẩu lớn nhất đạt sản lượng 203.847 tấn (tương đương 72,69%) và 46 doanh nghiệp khác với sản lượng xuất khẩu đạt 76.603 tấn (tương đương 27,31%)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục