Các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

10:41' - 01/04/2021
BNEWS Sáng 1/4/2021, sau khi tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sáng 1/4/2021, sau khi tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục