Cần thiết kế chế độ bảo hiểm xã hội đa tầng, tuân thủ các nguyên tắc đóng - hưởng

15:36' - 09/12/2017
BNEWS Thành phố Hồ Chí Minh là cấp hành chính, kinh tế năng động bậc nhất của cả nước nên có ý nghĩa quan trọng trong việc kiến nghị cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

Đây là các Đề án quan trọng sẽ được Trung ương Đảng tập trung thảo luận, thông qua vào năm 2018, triển khai thực hiện trong thực tiễn từ sau năm 2021. 

Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công tại buổi khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương ởThành phố Hồ Chí Minh sáng 9/12. 

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chính sách tiền lương hiện hành còn nhiều bất cập, chưa tạo được động lực làm việc cho công chức, viên chức và người lao động.

Trong khu vực hành chính, sự nghiệp, lương cơ bản thấp và chậm điều chỉnh, mức tăng chủ yếu bù đắp trượt giá, chưa bảo đảm nhu cầu sống cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, thấp hơn nhiều so với lương tối thiểu vùng của khu vực sản xuất - kinh doanh (1,3 triệu đồng so với hơn 3 triệu đồng).
Hệ thống thang, bảng lương trong khối hành chính nặng về bằng cấp, chưa phản ánh được trình độ, chất lượng đáp ứng công việc hoặc chức vụ đảm nhận. Hệ số giãn cách giữa các bậc lương thấp (sau 3 năm nâng hệ số lương thêm 0,35, tương ứng khoảng hơn 400.000 đồng), làm giảm hiệu quả của hệ số lương, tăng tính bình quân trong trả lương.
Thành phố cũng cho rằng cơ chế chi trả tiền lương chưa tạo điều kiện cho các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có điều kiện hình thành cơ chế bổ sung quỹ tiền lương để nâng cao thu nhập đội ngũ công chức.
Về chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp, sản xuất - kinh doanh, UBND Thành phố đánh giá hệ thống pháp luật về tiền lương tối thiểu được bổ sung, hoàn thiện qua từng năm, đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Tuy nhiên, luật pháp chưa quy định lương tối thiểu theo thời vụ (tuần, ngày, giờ,...).

Thành phố kiến nghị quy định mức lương tối thiểu theo thời vụ; điều chỉnh mức lương cán bộ, công chức ít nhất phải bằng lương thấp nhất của người lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Đồng thời, cần xây dựng Luật về tiền lương tối thiểu, quy định rõ điều kiện, phương pháp tính, xác định lương tối thiểu để bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn.
Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, Thành phố hiện có gần 2,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội.

Trong nửa đầu năm 2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 95,36%, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 32,18% và bảo hiểm thất nghiệp đạt 94,99% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Đặc biệt, Thành phố đã cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Đánh giá cao các nhận định của Thành phố Hồ Chí Minh về thực trạng vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội hiện nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng tình với các kiến nghị của Thành phố trong định hướng cải cách chính sách.

Theo Phó Thủ tướng, việc thiết kế chính sách tiền lương phải bảo đảm thu hẹp chênh lệch giữa khối hành chính và doanh nghiệp, thực sự là động lực cho hoạt động công vụ và sản xuất kinh doanh, trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ chứ không cào bằng, bình quân như hiện nay; đổi mới, xây dựng cơ cấu quỹ lương bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong chi trả lương cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Đối với cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng cho rằng cần thiết kế chế độ bảo hiểm xã hội đa tầng, tuân thủ các nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ rủi ro và bảo đảm bền vững Quỹ bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng ghi nhận nỗ lực của Thành phố trong cân đối ngân sách, hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần mở rộng diện bao phủ, xây dựng văn hóa đóng bảo hiểm xã hội trong cộng đồng.
“Cùng với Nghị quyết số 18 và số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, nâng chất lượng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập, chúng ta sẽ tiến tới thực hiện thành công cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội tạo động lực cho sự phát triển của người lao động, doanh nghiệp và quốc gia trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng tin tưởng./.
Xem thêm:

>>>Doanh nghiệp không nợ lương, thưởng Tết của người lao động

>>>Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tạo thêm nguồn cho cải cách tiền lương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục