Đà Nẵng điều chỉnh giảm giá đất để hỗ trợ doanh nghiệp

16:29' - 29/03/2021
BNEWS Ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, thành phố sẽ có một loạt điều chỉnh về giá đất để hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất, phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19.

Cụ thể, theo ông Lê Quang Nam, trong thời gian vừa qua nền kinh tế cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đã bị ảnh hưởng nặng nề do tình hình dịch COVID-19. Tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch dịch vụ, nhà hàng, khách sạn giảm mạnh doanh thu, có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, phá sản, trong khi vẫn phải nộp tiền thuê đất theo quy định.


Trên tinh thần hỗ trợ giúp doanh nghiệp có điều kiện sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, thành phố Đà Nẵng xét thấy một số nội dung tại bảng giá đất thành phố quy định không phù hợp với thực tế. Ngày 27/3/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND điều chỉnh 2 nội dung tại bảng giá đất chu kỳ 2020 – 2024 của Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành phố.
Cụ thể, điều chỉnh tỷ lệ % giá đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh so với giá đất ở cùng vị trí như sau: giá đất thương mại dịch vụ sẽ giảm 10% so với hiện nay (từ 80% xuống còn 70%), giá đất sản xuất kinh doanh cũng giảm 10% so với hiện nay (từ 60% xuống còn 50%). Việc điều chỉnh giảm nêu trên sẽ tạo điều kiện giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, giá đất bãi xe được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí. Theo ông Lê Quang Nam, thực tế, đối với các dự án xây dựng công trình công cộng (bãi giữ xe) thông thường có mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất thấp, giá trị thu lợi từ việc kinh doanh thấp dẫn đến việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng chậm. Do đó, nếu quy định mức giá bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như Quyết định 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 thì không thể kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các công trình công cộng (bãi xe) theo chủ trương của thành phố.
Việc quy định giá đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh (chỉ áp dụng cho bãi giữ xe) thời hạn 70 năm bằng 35% so với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là giá đất thương mại dịch vụ cùng vị trí sẽ tạo điều kiện thu hút được các Nhà đầu tư quan tâm, tham gia đầu tư vào các công trình công cộng (bãi xe), đồng thời đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà nước và quyền lợi các nhà đầu tư.
Với nội dung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã báo cáo xin ý kiến thống nhất của Thường trực Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố để ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020); trong đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản tương đương Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND; chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.
Về việc điều chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, căn cứ ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tài chính thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh, trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014; Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 và Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019); trong đó điều chỉnh giảm một số tỷ lệ sau: Tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn thành phố điều chỉnh giảm từ 2% xuống 1%; Tỷ lệ phần trăm áp dụng đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản điều chỉnh giảm từ 0,7% xuống 0,5%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục