Hệ thống lại toàn bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng

17:21' - 23/10/2021
BNEWS Đến nay, toàn bộ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bao gồm 12 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) liên quan đến các lĩnh vực xây dựng đã được hệ thống lại.

Thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 9/2/2018 về Phê duyệt đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng với vai trò là cơ quan chủ trì đã thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng gồm 17 thành viên với sự tham gia của nhiều bộ, ngành liên quan.
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Theo đó, các nhiệm vụ chính của đề án đã được tập trung triển khai nhanh chóng. Sản phẩm đầu ra đáp ứng tốt các định hướng, mục tiêu và yêu cầu chất lượng của đề án.
Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, toàn bộ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bao gồm 12 Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) liên quan đến các lĩnh vực xây dựng đã được hệ thống lại. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được ban hành đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn xây dựng;

Lợi ích, an ninh quốc gia; bảo vệ tài nguyên, môi trường; tiết kiệm năng lượng; phù hợp với các công nghệ xây dựng tiên tiến trong nước và quốc tế; đảm bảo phủ kín các điều kiện đặc thù trên toàn quốc.
Cùng đó, đề án đã hoàn thành mục tiêu định hướng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng và xác định danh mục cốt lõi của Bộ Xây dựng; hoàn thiện quy trình phổ biến thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng và nhanh nhất cho mọi đối tượng tham gia hoạt động xây dựng;

Đổi mới hệ thống tài liệu giảng dạy có lồng ghép các nội dung mới trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng cho các trường đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng.
Để hoàn thành các mục tiêu của đề án, thời gian tới, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan đến quản lý công trình xây dựng chuyên ngành sẽ tiếp tục hoàn thành biên soạn Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đồng thời, tiếp tục biên soạn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng theo quy hoạch định hướng mới;

Ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý chất lượng tiêu chuẩn cơ sở trong hoạt động xây dựng; hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu, đổi mới thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng lập kế hoạch, biên soạn, thẩm tra, thẩm định, công bố hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng thông qua việc hoàn thiện thể chế; tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm soát sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động xây dựng;

Đổi mới giáo trình trong hệ thống giáo dục đào tạo nguồn nhân lực của ngành xây dựng theo định hướng tiêu chuẩn và Bộ Quy chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt.
Đến nay, đề án này đạt được nhiều kết quả tích cực, đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.
Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu của đề án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng yêu cầu Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) khẩn trương đề xuất kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Đề án;

Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện Báo cáo chính thức về việc thực hiện các nhiệm vụ được theo Quyết định số 198/QĐ-TTg để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục