1. >

Kết quả trong 6 kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 8/11, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 45 sẽ chính thức diễn ra để tìm người thay thế Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1-2017.

Kết quả trong 6 kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây

Kết quả trong 6 kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây. Đồ họa: TTXVN

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, trong cuộc bầu cử ứng cử viên Tổng thống phải giành được ít nhất 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu đại cử tri để thắng cử.

Dưới đây là kết quả của sáu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ từ năm 1992 đến năm 2012, bao gồm danh sách những người thắng cử và thua cuộc, tuổi, đảng phái, số phiếu phổ thông và số phiếu đại cử tri giành được.

- Năm 1992:

+ Thắng cử: Bill Clinton, 46 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; giành được 43,1% phiếu phổ thông và 68,8% phiếu đại cử tri, tương đương 370 phiếu.
+ Thua cuộc: George H.W Bush, 68 tuổi, ứng cử viên Đảng Cộng hòa; giành được 37,45% phiếu phổ thông và 31,2% phiếu đại cử tri, tương đương 168 phiếu.
Ross Perot, 62 tuổi, ứng cử viên Đảng Cải cách; giành được 18,91% phiếu phổ thông và không nhận được phiếu đại cử tri.

- Năm 1996: 

+ Thắng cử: Bill Clinton, 50 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp khi giành được 49,24% phiếu phổ thông và 70,4% phiếu đại cử tri, tương đương 379 phiếu.
+ Thua cuộc: Robert Dole, ứng cử viên Đảng Cộng hòa, 73 tuổi; giành được 40,71% phiếu phổ thông và 29,6% phiếu đại cử tri, tương đương 159 phiếu.
Ross Perot, 66 tuổi, ứng cử viên Đảng Cải cách; giành được 8,40% phiếu phổ thông và không nhận được phiếu đại cử tri.

- Năm 2000:

+ Thắng cử: Geogre W Bush, 54 tuổi, ứng cử viên Đảng Cộng hòa; giành được 47,87% phiếu phổ thông và 50,4% phiếu đại cử tri, tương đương 271 phiếu.
+ Thua cuộc: Albert Gore, 52 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; giành được 48,38% phiếu phổ thông và 49,4% phiếu đại cử tri, tương đương 266 phiếu.

- Năm 2004:

+ Thắng cử: George W Bush, 58 tuổi, ứng cử viên Đảng Cộng hòa; chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp khi giành được 50,73% phiếu phổ thông và 53,2% phiếu đại cử tri, tương đương 286 phiếu.
+ Thua cuộc: John Kerry, 60 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; giành được 48,27% phiếu phổ thông và 53,2% phiếu đại cử tri, tương đương 251 phiếu.

- Năm 2008:

+ Thắng cử: Barack Obama, 47 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; giành được 52,93% phiếu phổ thông và 67,8% phiếu đại cử tri, tương đương 365 phiếu.
+ Thua cuộc: John McCain, 72 tuổi, ứng cử viên Đảng Cộng hòa; giành được 45,65% phiếu phổ thông và 32,2% phiếu đại cử tri, tương đương 173 phiếu.

- Năm 2012:

+ Thắng cuộc: Barack Obama, 51 tuổi, ứng cử viên Đảng Dân chủ; chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp khi giành được 51,6% phiếu phổ thông và 61,7% phiếu đại cử tri, tương đương 332 phiếu.
+ Thua cuộc: Mitt Romney, 65 tuổi, ứng cử viên Đảng Cộng hòa; giành được 47,21% phiếu phổ thông và 38,3% phiếu đại cử tri, tương đương 206 phiếu./.

>>> Bầu cử Mỹ 2016: Tổng thống Barack Obama chê trách FBI

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Giải pháp nào để đảm bảo tiến độ cổ phần hóa cũng như bảo đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

ncif