Không “ngăn sông, cấm chợ” với xe chở vải thiều từ Bắc Giang

18:58' - 15/06/2021
BNEWS Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang cho phép ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

Theo Công văn số 4009/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ, ngày 15/6/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang (Công văn số 236/UBND- KTN ngày 2 tháng 6 năm 2021) cho phép ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế, duy trì sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu các địa phương không “ngăn sông, cấm chợ” đối với sự lưu thông phương tiện của các tỉnh, thành phố đang có dịch khi có các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định; chỉ đạo các sở, ban, ngành có phương án ưu tiên lưu thông nhanh chóng tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang để kịp thời tiêu thụ sản phẩm.

Các Bộ: Giao thông Vận tải, Công Thương, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn cần bảo đảm điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, tiêu thụ, cung ứng hàng hóa giữa địa phương có dịch và các địa phương khác, trong đó ưu tiên phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

Bộ Y tế cần tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các địa phương trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với vận tải hàng hóa; hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Giang về việc cấp Giấy xác nhận an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho các phương tiện vận chuyển vải thiều qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục