Lào Cai: Kiên quyết điều chỉnh vốn của các dự án chậm tiến độ

16:01' - 07/10/2020
BNEWS 3 tháng cuối năm 2020, Lào Cai đặt quyết khắc phục khó khăn, giải quyết tốt những tồn tại hiện có nhằm hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư phát triển được giao trong năm 2020.

Đồng thời, phấn đấu là địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trong top 10 tỉnh thành của cả nước. 

Nhằm đạt đươc mục tiêu đó, mới đây, tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Lào Cai, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020.
Theo đó, đối với kế hoạch vốn kéo dài (bao gồm cả vốn năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020) trị giá 27 tỷ đồng, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các chủ đầu tư cần quyết liệt giải ngân ngay trong tháng 10/2002. Đối với kế hoạch vốn năm 2020, yêu cầu các chủ đầu tư có kế hoạch cụ thể đảm bảo đến hết năm 2020 từng dự án phải đạt giải ngân 100% kế hoạch.
Cụ thể, đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng cần khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu. đối với các dự án chuyển tiếp, các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân theo đúng quy định tránh dồn vào những tháng cuối năm.
Đối với 9 dự án chưa khởi công với tổng số vốn 14 tỷ đồng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công trước ngày 15/10/2020.
9 tháng năm 2020, tỉnh Lào Cai đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội; trong đó, có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Nhờ vậy, Lào Cai luôn là tỉnh có tỷ lệ giải ngân thuộc nhóm cao hơn mặt bằng chung tỷ lệ giải ngân của cả nước.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước đến hết tháng 9/2020, tỷ lệ giải ngân vốn Trung ương giao 2020 của tỉnh Lào Cai đạt 60% kế hoạch, đứng thứ 23/63 tỉnh thành, đứng thứ 31/117 cơ quan, đơn vị của cả nước (cao hơn tỷ lệ giải ngân của cả nước, tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt 50% kế hoach).
Nếu không tính 579 tỷ đồng, trong đó, 211 tỷ đồng vốn bội chi ngân sách địa phương và 368 tỷ đồng vốn nước ngoài ODA) đang đề nghị Trung ương điều chỉnh giảm thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh này đạt 64% kế hoạch, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành, đứng thứ 14/117 đơn vị của cả nước.
Để đạt được kết quả trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.
Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức trên 10 cuộc họp về chỉ đạo đôn đốc việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; thành lập ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban và Tổ công tác về đôn đốc giải ngân để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá công tác giải ngân và đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo hoàn thành kế hoạch.
Đáng chú ý, Lào Cai đã chỉ đạo các ngành giải ngân vốn theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều. Yêu cầu đối với các nguồn vốn khi được giao kế hoạch có đủ điều kiện giải ngân là phải giải ngân ngay như vốn hoàn ứng ngân sách, vốn cho các dự án quyết toán, hoàn thành.... Đồng thời, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để giải ngân các dự án khởi công mới.
Ngoài ra, Lào Cai chỉ đạo kiên quyết điều chỉnh vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác, lấy tiêu chí hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản để đưa vào đánh giá kết quả công tác thi đua cuối năm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục