Lịch cắt điện Khánh Hòa hôm nay 7/4

05:30' - 07/04/2021
BNEWS Lịch cắt điện Khánh Hòa hôm nay 7/4.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 7/4.

ĐL Cam Lâm KC53071B Trạm G071B TT Cam Đức 05:00 ngày 07/04/2021 06:00 ngày 07/04/2021 Điện lực Cam Lâm đấu lèo tuyến 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C24, cố định cáp ngầm tuyến 473BĐCR tại vị trí 471- 473BĐCR_C25; Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53101B Trạm H101B Cam Hải Tây 05:00 ngày 07/04/2021 06:00 ngày 07/04/2021 Điện lực Cam Lâm đấu lèo tuyến 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C24, cố định cáp ngầm tuyến 473BĐCR tại vị trí 471- 473BĐCR_C25; Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53101C Trạm H101C Cam Hải Tây 05:00 ngày 07/04/2021 06:00 ngày 07/04/2021 Điện lực Cam Lâm đấu lèo tuyến 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C24, cố định cáp ngầm tuyến 473BĐCR tại vị trí 471- 473BĐCR_C25; Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53108B Trạm H108B Cam Hải Tây 05:00 ngày 07/04/2021 06:00 ngày 07/04/2021 Điện lực Cam Lâm đấu lèo tuyến 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C24, cố định cáp ngầm tuyến 473BĐCR tại vị trí 471- 473BĐCR_C25; Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53G071 Trạm G071 TT Cam Đức 05:00 ngày 07/04/2021 06:00 ngày 07/04/2021 Điện lực Cam Lâm đấu lèo tuyến 473BĐCR tại vị trí 471-473BĐCR_C24, cố định cáp ngầm tuyến 473BĐCR tại vị trí 471- 473BĐCR_C25; Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC514299 Phụng Cang - Ninh Hưng 06:00 ngày 07/04/2021 15:00 ngày 07/04/2021 Trục chính 471NIHO: - Thay sứ VT 42, 45, 49, thay FCO, CSV NR 471NIHO_72 (04 trạm), NR 471NIHO_39 (SCL21NH07) . - Lắp đặt nắp chụp Siicon sứ đỡ dây từ cột 471NIHO_01 đến cột 471NIHO_65 - Kiểm tra siết lại ty sứ đỡ dây từ VT 471NIHO_50 đến VT 471NIHO_99. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524232 PĐ Ninh Lộc 5 06:00 ngày 07/04/2021 15:00 ngày 07/04/2021 Trục chính 471NIHO: - Thay sứ VT 42, 45, 49, thay FCO, CSV NR 471NIHO_72 (04 trạm), NR 471NIHO_39 (SCL21NH07) . - Lắp đặt nắp chụp Siicon sứ đỡ dây từ cột 471NIHO_01 đến cột 471NIHO_65 - Kiểm tra siết lại ty sứ đỡ dây từ VT 471NIHO_50 đến VT 471NIHO_99. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524233 PĐ Ninh Lộc 7 06:00 ngày 07/04/2021 15:00 ngày 07/04/2021 Trục chính 471NIHO: - Thay sứ VT 42, 45, 49, thay FCO, CSV NR 471NIHO_72 (04 trạm), NR 471NIHO_39 (SCL21NH07) . - Lắp đặt nắp chụp Siicon sứ đỡ dây từ cột 471NIHO_01 đến cột 471NIHO_65 - Kiểm tra siết lại ty sứ đỡ dây từ VT 471NIHO_50 đến VT 471NIHO_99. Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC524234 PĐ Ninh Lộc 6 06:00 ngày 07/04/2021 15:00 ngày 07/04/2021 Trục chính 471NIHO: - Thay sứ VT 42, 45, 49, thay FCO, CSV NR 471NIHO_72 (04 trạm), NR 471NIHO_39 (SCL21NH07) . - Lắp đặt nắp chụp Siicon sứ đỡ dây từ cột 471NIHO_01 đến cột 471NIHO_65 - Kiểm tra siết lại ty sứ đỡ dây từ VT 471NIHO_50 đến VT 471NIHO_99. Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530037 Trạm T.37 - Chung cư 60 Nguyễn Thiện Thuật (167A cũ) 07:00 ngày 07/04/2021 14:00 ngày 07/04/2021 Nâng công suất trạm T.37 từ 160kVA lên 250kVA -22/0,4kV Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53014A Trạm T.14A -Phương Sài 07:00 ngày 07/04/2021 15:00 ngày 07/04/2021 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.14A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002B Trạm T.02B -Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan) 07:30 ngày 07/04/2021 10:00 ngày 07/04/2021 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.02B, T.41A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53041A Trạm T.41A -Chợ Mới-Trước UBan 07:30 ngày 07/04/2021 10:00 ngày 07/04/2021 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.02B, T.41A Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51CA02 Trạm CA.02 Ba Cụm Nam (2 MBA 25 kVA) 07:30 ngày 07/04/2021 09:30 ngày 07/04/2021 Lắp bổ sung MBA TBA CA.03 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51CA03 Trạm CA.03 Ba Cụm Nam 07:30 ngày 07/04/2021 09:30 ngày 07/04/2021 Lắp bổ sung MBA TBA CA.03 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51CA04 Trạm CA.04 Ba Cụm Nam 07:30 ngày 07/04/2021 09:30 ngày 07/04/2021 Lắp bổ sung MBA TBA CA.03 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530114 Công ty TNHH Toàn Phát 07:30 ngày 07/04/2021 08:30 ngày 07/04/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T 114 Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F507 Lữ Đoàn 101 Cam Thành Bắc 07:30 ngày 07/04/2021 08:30 ngày 07/04/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm T.F507 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530486 Công ty TNHH SXTM & DV Đăng Khoa 08:40 ngày 07/04/2021 09:40 ngày 07/04/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T 486 Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53F514 CTy TNHH TS Kim Vân - Cam Thành Bắc 09:00 ngày 07/04/2021 10:00 ngày 07/04/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm T.F514 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53024D Trạm 24D Trảng É (tách trạm 37E) 09:50 ngày 07/04/2021 10:50 ngày 07/04/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T 24D Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục