Nghị quyết phê chuẩn nhân sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

11:25' - 13/08/2020
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết phê chuẩn nhân sự.

Tại Nghị quyết số 982/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 1/8/2020.
Theo Nghị quyết số 987/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Tấn Việt, kể từ ngày 10/7/2020.
Tại Nghị quyết số 986/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Minh Thức, kể từ ngày 10/7/2020./.

>>>Các quyết định mới về nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục