Phú Yên chưa công nhận kết quả đấu giá dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc đường Trần Phú

07:39' - 03/01/2021
BNEWS UBND tỉnh Phú Yên chưa công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, Phường 9, thành phố Tuy Hòa (đợt 1 – giai đoạn 1).

UBND tỉnh Phú Yên vừa có thông báo, UBND tỉnh chưa công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, Phường 9, thành phố Tuy Hòa (đợt 1 – giai đoạn 1). Đây là dự án được cho là "đất vàng" nhưng quá trình đấu giá có sự vướng mắc nhiều thủ tục pháp lý được dư luận quan tâm.
Theo UBND tỉnh Phú Yên, Dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, Phường 9, thành phố Tuy Hòa (đợt 1 – giai đoạn 1) có quy mô 17 căn nhà ở biệt thự và 141 căn nhà ở liền kề. Diện tích sử dụng đất của dự án là 21.187,5m2 đất ở đô thị.

Đơn vị tổ chức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá là UBND thành phố Tuy Hòa.
Sau khi có kết quả đấu giá quyền sử dụng đất dự án, ngày 18/11/2020, UBND thành phố Tuy Hòa đã có Báo cáo số 584/BC-UBND đề nghị UBND tỉnh Phú Yên công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa trình UBND tỉnh Phú Yên công nhận kết quả đấu giá.
Điều này có nguyên nhân là theo phương án đấu giá (tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên) có một số điểm bất cập, chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Cụ thể,  Điều 2 và Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất không có quy định cho phép liên danh được tham gia đấu giá.
Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, trong đó có dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại (nay là Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ) cho phép nhà đầu tư liên danh được tham gia dự thầu.

Qua kết quả đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, Phường 9, thành phố Tuy Hòa (đợt 1 – giai đoạn 1) do UBND thành phố Tuy Hòa tổ chức, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai với Công ty Cổ phần Khải Huy Quân trả giá cao nhất.
Theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, liên danh không thuộc đối tượng được nhà nước giao đất thông qua đấu giá.
Từ những vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh Phú Yên chưa thể công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, Phường 9, thành phố Tuy Hòa (đợt 1 – giai đoạn 1).
Nhằm đảm bảo quá trình xử lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật, ngày 24/12/2020, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và một số sở, ngành, địa phương liên quan đã làm việc với liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai và Công ty Cổ phần Khải Huy Quân. Các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc chưa thể công nhận kết quả đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho liên danh đã được trao đổi cụ thể, chi tiết.
Thời gian tới, UBND tỉnh Phú Yên sẽ xin ý kiến hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan và tiếp tục làm việc với đơn vị liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai và Công ty Cổ phần Khải Huy Quân để sớm giải quyết./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục