Thanh tra Bộ Tài chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí vốn nhiều dự án không hợp lý

20:08' - 04/05/2018
Bnews Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, nhiều dự án vượt vốn đầu tư, bố trí vốn kéo dài đến 5 năm. Nhiều dự án đầu tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi đưa ra mục tiêu rất tốt nhưng bố trí vốn không hợp lý dẫn đến việc dự án thiếu vốn, bị đình trệ.
Bố trí vốn kéo dài
Tại thời điểm 31/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện bố trí vốn kéo dài hơn so với quy định cho nhiều dự án từ 2 đến 5 năm.
Điển hình các dự án: Dự án “Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc và trạm rada thời tiết Pha Đin”, thời gian bố trí vốn tới năm 2016 là 09 năm, kéo dài hơn 4 năm. Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để chuẩn bị thành lập trường Đại học”, thời gian bố trí vốn đến hết năm 2016 là 08 năm, kéo dài hơn 03 năm.
Không những vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn bố trí kế hoạch vốn vượt nhu cầu sử dụng số tiền là 1.425.696.297 đồng.

Cụ thể Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Dự án “Tăng cường năng lực đổi phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra” (dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản).
Tổng dự toán (đã bao gồm kinh phí dự phòng) thực hiện các nội dung của dự án từ nguồn vốn đối ứng trong nước được duyệt là 39.874.123.549 đồng. Tổng nguồn vốn đối ứng được Bộ Tài nguyên và Môi trường phân bổ, giao dự toán kinh phí bố trí cho dự án từ năm 2014 đến 30/9/2017 là 41.299.810.846 đồng tăng 1.425.696.297 đồng so với tổng dự toán đã duyệt.
Kết luận Thanh tra của Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt vốn cho nhiều dự án không hợp lý, việc cân đối vốn không phù hợp dẫn đến nhiều dự án bị đình trệ.
Chẳng hạn Dự án đầu tư tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biến được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ- BTNMT ngày 07/02/2014, thời gian thực hiện 2014 -2018.

Tổng mức đầu tư 1.142.005 triệu đồng; vốn đã bố trí đến hết 2016 là: 48.895 triệu đồng. Dự án không cân đối được nguồn vốn dẫn đến dự án bị đình trệ, không đáp ứng được mục tiêu của dự án đã đề ra, đến năm 2017 dự án không được bố trí kế hoạch vốn.
Hay tại Dự án Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành Khí tượng Thủy văn có tổng mức đầu tư: 349.502 triệu đồng; vốn đã bố trí đến hết 2016 là: 32.6870 triệu đồng. Dự án phê duyệt không phù hợp với thực tế, quá trình triển khai không xác định được công nghệ của thiết bị, dẫn đến phải tạm dừng kỹ thuật.
Nhiều dự án vượt vốn
Trong giai đoạn 2011-2015 chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 37 dự án, trong đó có 21 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 2015 và 16 dự án phải hoàn thành giai đoạn 2016-2020, nhu cầu vốn để hoàn thành cho 16 dự án này là 1.488.917 ttiệu đồng.

Tuy nhiên vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 trình dự kiến bố trí là 428.049 triệu đồng, thấp hơn nhu cầu vốn là 1.060.868 triệu đồng
Ngoài ra kế hoạch đầu tư trung hạn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu sử dụng đất (Bán chuyển nhượng nhà, đất) giai đoạn 2016-2020 vượt cả dự kiến.

Cụ thể, tại Dự án xây dựng Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư 232.008 triệu đồng, vốn đã bố trí từ nguồn sắp xếp nhà đất cho dự án hết năm 2016 là 227.545 triệu đồng, nhu cầu vốn để hoàn thành dự án theo Tổng mức đầu tư là 4.463 triệu đồng.

Tuy nhiên dự kiến vốn trung hạn bố trí là 11.000 triệu đồng, vượt quá nhu cầu là 6.537 triệu đồng.
Thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ ra Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 chưa cân đối đủ nguồn vốn đầu tư phát triển để hoàn thành với số tiền là 1.073.538 triệu đồng
Cụ thể, tính đến hết năm 2016, tổng mức đầu tư các dự án đang thực hiện (82 dự án) là: 9.957.807 triệu đồng; vốn đã bố trí đến hết 2015 là: 3.359.373 triêu đồng. Nhu cầu vốn để hoàn thành sau 2015 là: 6.598.434 triệu đồng
Trong khi đó theo kế hoạch vốn trung hạn (2016-2020) dự kiến là: 6.323.402 triệu đồng. Vốn trung hạn đã được Thủ tướng chính phủ giao 2 đợt là: 5.150.417 triệu đồng
Như vậy vốn trong trung hạn 2016-2020 còn thiếu để hoàn thành các dự án chuyển tiếp và khởi công mới năm 2016 theo dự kiến kế hoạch vốn là: 275.032 triệu đồng. Năm 2017 khởi công mới 3 dự án với tổng mức đầu tư: 798 .506 triệu đồng. Như vậy tổng nhu cầu vốn còn thiếu: 1.073.538 triệu đồng./.

>>>Bộ Tài chính sẽ thanh tra, xử lý vấn đề nợ đọng thuế

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục