Thu ngân sách Tp.Hồ Chí Minh giảm 16%

11:03' - 30/05/2020
BNEWS Theo Cục Thống kê Tp.Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện 139.369 tỷ đồng, đạt 34,3% dự toán, giảm tới 16% so với cùng kỳ.

Mặc dù dịch COVID-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh lên các hoạt động kinh tế, hầu hết các khoản thu ngân sách trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh đều giảm mạnh so với cùng kỳ.


Theo Cục Thống kê Tp.Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện 139.369 tỷ đồng, đạt 34,3% dự toán, giảm tới 16% so với cùng kỳ.
Trong số đó, thu nội địa là 92.314 tỷ đồng, đạt 33,1% dự toán, giảm 13,6% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô là 5.956 tỷ đồng, đạt 48,8% dự toán, giảm 38,9% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 41.100 tỷ đồng, đạt 35,7% dự toán, giảm 16,6% so với cùng kỳ.
Thu từ doanh nghiệp nhà nước chiếm 9,6% tổng thu nội địa, giảm 13,5% so với cùng kỳ; trong đó, thu từ khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương ước thực hiện 5.706 tỷ đồng, giảm 17,9% so với cùng kỳ; khối doanh nghiệp Nhà nước địa phương ước thực hiện 3.167 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ.
Thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 23.494 tỷ đồng, đạt 30,6% dự toán, giảm 24,5% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 25.857 tỷ đồng, đạt 34,1% dự toán, giảm 5,4% so với cùng kỳ.
Thu cân đối ngân sách địa phương 5 tháng năm 2020 ước thực hiện 23.402 tỷ đồng, đạt 31,0% dự toán, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Ngược lại với khoản thu, các khoản chi của thành phố lại tăng mạnh do thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.
Số liệu Cục Thống kê Tp.Hồ Chí Minh cho thấy, tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) trong 5 tháng năm 2020 ước thực hiện 22.608 tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ.
Chi đầu tư phát triển 5.794 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên 14.723 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; trong đó, chi sự nghiệp kinh tế 1.923 tỷ đồng, tăng 106,1%; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 4.356 tỷ đồng, giảm 5,3%; chi sự nghiệp y tế 759 tỷ đồng, tăng 11,8%; chi quản lý hành chính 2.653 tỷ đồng, tăng 1,2%.
Trước tác động không mong muốn của dịch COVID-19 lên hoạt động sản xuất kinh doanh, gián tiếp ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, UBND Tp.Hồ Chí Minh đã đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Riêng đối với chính sách thuế, để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã giao Cục Thuế thành phố xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn các trường hợp được miễn, giảm và giãn thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, triển khai việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo nội dung của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
Theo Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố có khoảng 255.000 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 97,35% trên tổng số doanh nghiệp trên địa bàn được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Hiện cơ quan thuế đang thực hiện khoanh nợ cho các doanh nghiệp trong thời gian từ tháng 3-6/2020 theo quy định. Ước tính, số tiền được khoanh nợ khoảng 40.000 tỷ đồng.
Việc khoanh nợ sẽ không phát sinh thêm các khoản chậm nộp. Các doanh nghiệp gửi đơn xin gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trước ngày 30/7/2020 sẽ được cơ quan thuế tự động gia hạn.
Ngoài đối tượng doanh nghiệp, trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh có 43.000 hộ kinh doanh, tiểu thương đang gặp nhiều khó khăn do COVID-19 cũng được gia hạn nộp thuế. Đối tượng này sẽ được khoanh nợ từ tháng 3 đến hết tháng 12/2020, để có thêm nguồn lực tài chính ổn định tình hình sản xuất kinh doanh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục