Tp. Hồ Chí Minh: Bổ sung nhiệm vụ cho sở, ngành để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính

17:03' - 22/07/2020
BNEWS Để cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Tp. hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ các sở, ngành để nâng điểm số thực hiện trong năm 2020.

Với quy mô dân số 9 triệu người, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của cả nước, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế có sức hút và lan tỏa lớn trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Những đặc điểm đó đòi hỏi phải có bộ máy, nhân sự thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước.

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay khối lượng công việc đối với công chức hành chính đang bị quá tải, bình quân mỗi công chức thành phố phục vụ khoảng 690 người dân. Thời gian qua, Thành phố đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Nhờ đó, nhiều chỉ số của nền hành chính công tiếp tục được cải thiện.
Cụ thể, Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Thành phố trong năm 2019 đạt 83,56/100 điểm, xếp thứ 7/63 tỉnh, tăng 3 bậc so với năm 2018. Trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ số Par Index của Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3, trước Cần Thơ (81,25 điểm), sau Đà Nẵng (83,68 điểm), Hải Phòng (84,35 điểm) và Hà Nội (84,64 điểm).
Mặc dù Par Index được cải thiện, nhưng một số chỉ số thành phần bị trừ điểm như lĩnh vực chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, tác động cải cách hành chính đến người dân. Nguyên nhân là do Thành phố hoàn thành muộn so với thời hạn quy định được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.
Về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi), năm 2019 Thành phố nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao; trong đó có 6 chỉ số tăng điểm gồm chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị điện tử.
Đối với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giai đoạn 2016 - 2019, Thành phố từ thứ 8 tụt xuống hạng 14 khi các chỉ số về gia nhập thị trường, minh bạch, chi phí thời gian, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động có xu hướng giảm điểm.
Trong nỗ lực triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả nền hành chính công, để tiếp tục cải thiện chỉ số Par Index, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở, ngành Thành phố rà soát các hạn chế dẫn đến việc bị trừ điểm để có giải pháp cụ thể, đảm bảo nhiệm vụ cải cách hành chính của Thành phố được triển khai đúng tiến độ và kế hoạch.
UBND các quận, huyện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã trên Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ của Thành phố; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.
UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động đôn đốc, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố khẩn trương trình Thường trực UBND Thành phố ký các văn bản, báo cáo bộ, ngành Trung ương theo ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo thời gian theo quy định. Mặt khác, thực hiện nghiêm việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được thành phố giao vốn triển khai trong năm 2020.
Để cải thiện chỉ số Papi, Thành phố sẽ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ các sở, ngành để nâng điểm số thực hiện trong năm 2020. Thành phố cũng sẽ làm việc với Tổ chức đánh giá Papi, tìm hiểu nguyên nhân những nội dung có điểm số thấp để trao đổi, có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.
Đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, nâng cao chỉ số PCI, Thành phố sẽ áp dụng tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng các lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn, mặt bằng, đổi mới công nghệ; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục trung học phổ thông, giáo dục dạy nghề.
Về lâu dài, Thành phố sẽ thực hiện việc đảm bảo 100% đơn vị sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai, giáo dục, y tế.

Thành phố sẽ công khai công tác quy hoạch, kế hoạch, tài liệu pháp lý của Thành phố và quận, huyện trên trang thông tin điện tử của Thành phố, sở, ban, ngành, quận, huyện cũng như thực hiện nghiêm quy định về cung cấp đăng tải thông tin đấu thầu nhằm tăng chỉ số minh bạch…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục