Trung Quốc hỗ trợ người thất nghiệp

07:00' - 11/04/2020
BNEWS Trung Quốc đã triển khai một loạt biện pháp để hỗ trợ cho những người thất nghiệp và làm giảm bớt những tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Gui Zhen, một quan chức của Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc ngày 10/4 cho biết Trung Quốc đã triển khai một loạt biện pháp để hỗ trợ cho những người thất nghiệp và làm giảm bớt những tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ông Gui Zhen cho hay vào cuối tháng 3/2020, Trung Quốc đã cấp tổng cộng 9,3 tỷ NDT (khoảng 131,58 triệu USD) phí bảo hiểm thất nghiệp cho 2,3 triệu người không có việc làm. Trong khi đó, 67.000 lao động nhập cư thất nghiệp đã nhận được trợ cấp sinh hoạt tạm thời trị giá 410 triệu NDT.
Trước đó, Trung Quốc đã ban hành một hướng dẫn để trợ cấp cho những lao động thất nghiệp không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hoặc bảo hiểm thất nghiệp đã hết hạn. Ông Gui cũng lưu ý rằng các khoản trợ cấp thất nghiệp đã được mở rộng từ các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh đến các khu vực còn lại của đất nước và "bảo trùm" tất cả những người thất nghiệp.
Bộ trên cũng đã đưa ra các biện pháp để tăng quy mô bảo vệ lợi ích bảo hiểm thất nghiệp bằng cách hợp lý hóa các quy trình và tạo điều kiện cho các dịch vụ trực tuyến.
Trung Quốc đã đặt ưu tiên hàng đầu cho việc làm vì nó liên quan chặt chẽ đến vấn đề an sinh của người dân và tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục