7 tháng, kim ngạch xuất khẩu khu vực trong nước tăng 13,5%

15:21' - 02/08/2020
BNEWS Theo Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khu vực kinh tế trong nước ước đạt 50,76 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, dịch COVID-19 ngày càng lan nhanh trên thế giới, tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2020 ước tính đạt 285,12 tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng về xuất khẩu.
Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước tháng 7/2020 ước tính đạt 23 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,5 tỷ USD, tăng 1,5%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2020 tăng nhẹ 0,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 10,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 4,9%.
Tính chung 7 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 145,79 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,76 tỷ USD, tăng 13,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 95,03 tỷ USD (chiếm 65,2% tổng kim ngạch xuất khẩu), giảm 5,7%.
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng với kim ngạch đạt 37,9 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường Trung Quốc đạt 23,5 tỷ USD, tăng 18,4%.

Các thị trường có kim ngạch xuất khẩu giảm gồm: EU đạt 19,5 tỷ USD, giảm 5,9%; ASEAN đạt 12,8 tỷ USD, giảm 15,4%; Nhật Bản đạt 10,9 tỷ USD, giảm 5%; Hàn Quốc đạt 10,7 tỷ USD, giảm 0,4%.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả nước tháng 7/2020 ước đạt 22 tỷ USD, tăng 6,2% so với tháng trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,2 tỷ USD, tăng 5,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,8 tỷ USD, tăng 6,5%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 7/2020 ước tính giảm 2,9%; trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 8,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 10,9%.
Tính chung 7 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 139,33 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt 61,86 tỷ USD, tăng 1,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 77,47 tỷ USD, giảm 6,2%.
Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong 7 tháng, Trung Quốc là thị trường hàng hóa xuất khẩu lớn nhất vào Việt Nam, với kim ngạch ước tính đạt 41,6 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc đạt 24,3 tỷ USD, giảm 9,2%; ASEAN đạt 16,7 tỷ USD, giảm 11,3%; Nhật Bản đạt 11,2 tỷ USD, tăng 5,1%; Hoa Kỳ đạt 8,3 tỷ USD, tăng 2,5%; EU đạt 8,3 tỷ USD, tăng 6%.
Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 6/2020 cả nước xuất siêu đạt 1,9 tỷ USD; 6 tháng xuất siêu 5,5 tỷ USD; tháng 7/2020 ước tính xuất siêu 1 tỷ USD.

Tính chung 7 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước thặng dư 6,5 tỷ USD; trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 17,6 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục