1. >

Hiểu đúng về thu bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên

Facebook Share

BNEWS.VN Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: "Luật đã quy định bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên là bắt buộc, không phải là tự nguyện."

Hiểu đúng về thu bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về một tờ thông báo về việc thu tiền bảo hiểm y tế tại trường Tiểu học Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội) với lời phê bình gay gắt của phụ huynh học sinh.

Ngay sau đó, hang loạt những tranh cãi của nhiều phụ huynh xoay quanh việc đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên. Phóng viên BNEWS/TTXVN đã phỏng vấn ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, để làm rõ vấn đề này.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Ảnh: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

BNEWS: Gần đây mạng xã hội Facebook lan truyền bức ảnh thông báo thu tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của Trường tiểu học Hà Nội. Điều gây chú ý nhất là đoạn phản hồi của phụ huynh học sinh, khi cho rằng đây không phải là việc của nhà trường. Xin ông cho biết loại bảo hiểm nào bắt buộc và bảo hiểm nào là tự nguyện?

Ông Phạm Lương Sơn: Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là bước đi quan trọng để hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với một số nhóm tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó có học sinh sinh viên. 

Luật bảo hiểm y tế năm 2014 (có hiệu lực từ 1/1/2015) đã quy định nhiệm vụ phát triển bảo hiểm y tế học sinh sinh viên cho cả ngành giáo dục & đào tạo và chính quyền các cấp...

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015 của Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế , Chính phủ cũng chỉ rõ Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp Bộ Y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện mở rộng bảo hiểm y tế  học sinh sinh viên, đảm bảo đạt 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt phải đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, theo đó giao Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế  cho học sinh sinh viên, đảm bảo đến năm 2017 có 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế .

Về bức ảnh trên Facebook và đoạn phản hồi của phụ huynh học sinh, tôi cho rằng thông báo của nhà trường đã căn cứ vào thông báo của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nhưng lại đưa thêm khoản yêu cầu thu “Bảo hiểm thân thể” vào là chưa phù hợp.

“Bảo hiểm thân thể” là sản phẩm của các công ty kinh doanh bảo hiểm thương mại. Đây là hình thức bảo hiểm tự nguyện. Do việc đưa ghép hai nội dung này vào thông báo các khoản thu có lẽ là lý do làm phụ huynh học sinh bức xúc, phản ứng.

BNEWS: Ông có thể nói rõ hơn về các quy định luật pháp về việc đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên?

Ông Phạm Lương Sơn: Luật bảo hiểm y tế năm 2014 quy định đối tượng học sinh sinh viên thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Về mức đóng và kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm y tế  của học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế .

Về trách nhiệm thu bảo hiểm y tế  của các trường học, Thông tư liên tịch 41/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính cũng đã quy định: Đối với học sinh sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh sinh viên 6 tháng hoặc 1 năm một lần nộp vào quỹ bảo hiểm y tế ; Phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế  đối với học sinh sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do địa phương nào quản lý thì ngân sách địa phương đó hỗ trợ, không phân biệt hộ khẩu thường trú của học sinh sinh viên.

Như vậy, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế  học sinh sinh viên thuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương, nhà trường và gia đình các em học sinh sinh viên, hướng tới mục tiêu đảm bảo về quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm phối hợp cùng cơ sở giáo dục tổ chức thu và lập danh sách học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế , cấp thẻ và trả thẻ bảo hiểm y tế  tới từng học sinh sinh viên theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, để tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình phụ huynh học sinh sinh viên, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn về phương thức thu bảo hiểm y tế  phải linh hoạt để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh sinh viên vào đầu năm học (Công văn số 3072/BHXH-BT ngày 16/8/2016).

BNEWS: Theo một số ý kiến của phụ huynh học sinh, bảo hiểm y tế  học sinh sinh viên phải do chính cơ quan bảo hiểm xuống tư vấn và trực tiếp bán trên tinh thần tự nguyện, không nên để nhà trường thu. Quan điểm của ông về vấn đề này?

Ông Phạm Lương Sơn: Như tôi đã nói ở trên, Luật đã quy định bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên là bắt buộc, không phải là tự nguyện. Còn việc nhà trường phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để lập danh sách học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế  và thu một phần mức phí bảo hiểm y tế  cũng đã được các văn bản quy phạm pháp luật quy định.

Trong những năm vừa qua cơ quan bảo hiểm xã hội đã tích cực phối hợp cùng nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế  tới học sinh sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu để học sinh sinh viên hiểu được nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế .

BNEWS: Để tỉ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế  cao, góp phần đạt mục tiêu bảo hiểm y tế  toàn dân, cơ quan bảo hiểm xã hội có những giải pháp gì trong thời gian tới?

Ông Phạm Lương Sơn: Với mục tiêu quyết tâm 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện bảo hiểm y tế  toàn dân, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế  của học sinh sinh viên đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế  học sinh sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của học sinh sinh viên;

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên; đề xuất HĐND tỉnh đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế  học sinh sinh viên vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Phối hợp các Sở, ngành có liên quan triển khai quyết liệt chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế  học sinh sinh viên nói riêng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế .

Phối hợp Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế  cho học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế .

Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế  học sinh sinh viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua nhiều kênh thông tin. Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế  học sinh sinh viên và nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia bảo hiểm y tế  và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế  cho con, em mình.

BNEWS: Xin cảm ơn ông!

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hà Nội đang nghiên cứu, thực hiện đề án “Phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030”. Vậy, đề án này có gì mới?

ncif