HUD tập trung thoái vốn và hoàn thiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025

15:56' - 12/10/2021
BNEWS Trong những tháng cuối năm, HUD tập trung thoái vốn và hoàn thiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025; căn cứ vào đặc thù của từng đơn vị, bám sát biến động thị trường để điều hành linh hoạt.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) cho biết, năm 2021 doanh nghiệp tập trung tái cơ cấu mạnh mẽ. Theo đó, HUD tiếp tục thoái vốn một số đơn vị và hoàn thiện Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025, trình Bộ Xây dựng và cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung nguồn lực vào các dự án đầu tư của Công ty mẹ.

Bước vào quý IV, Công ty mẹ HUD tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh, tiếp tục thực hiện “Phương án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” theo quyết định của Bộ Xây dựng; triển khai phương án tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt; nghiên cứu phát triển các dự án mới giai đoạn 2020 - 2025...
Những tháng cuối năm, dịch bệnh được kỳ vọng sẽ kiểm soát tốt trong tháng 10, tạo điều kiện để mở cửa nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và cuộc sống người dân trở lại bình thường. Bám sát xu hướng này, theo ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD, trong những tháng cuối năm, HUD sẽ căn cứ vào đặc thù của từng đơn vị, bám sát biến động thị trường để điều hành linh hoạt.
Cụ thể là việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để giúp doanh nghiệp thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.
HUD tiếp tục tập trung đẩy mạnh tối đa khâu kinh doanh, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các dự án để hoàn thành tối đa kế hoạch năm 2021 và chuẩn bị nguồn việc cho các năm tiếp theo. HUD sẽ tập trung nguồn lực cho các dự án tại khu vực có mức độ diễn biến ít phức tạp để bù đắp cho những dự án tại khu vực dịch bệnh diễn biến phức tạp như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương; đảm bảo “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”; phát hiện, chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc do dịch bệnh gây ra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cùng với việc chuẩn bị tốt các phương án triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực, thời điểm kiểm soát dịch bệnh, HUD cũng chủ động nhận diện trước các rủi ro nếu dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp để có giải pháp quản trị doanh nghiệp.
Triển khai phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, thoái vốn tại các công ty thành viên đã có chủ trương, trong quý IV, HUD tập trung rà soát lại các cơ sở nhà đất cần sắp xếp theo quy định; bám sát để cung cấp thông tin, bổ sung hồ sơ, giải trình kịp thời các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để sớm được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất còn lại do Tổng công ty và đơn vị thành viên đang quản lý, sử dụng theo quy định.
Bên cạnh việc rà soát, cải cách thủ tục nội bộ, HUD phân cấp quản lý đi đôi với giám sát, tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực và hiệu quả của Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác; tập trung giám sát quản lý vốn và tài sản, việc chấp hành quy chế của người đại diện tại một số đơn vị thành viên.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, giá trị đầu tư nhà và hạ tầng đô thị của Công ty mẹ Tổng công ty đạt được trong 9 tháng của năm 2021 ước khoảng 504 tỷ đồng, chỉ bằng 20% kế hoạch năm; sản xuất kinh doanh đạt 812 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch cả năm. kết quả đầu tư, kinh doanh của Công ty mẹ đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng từ dịch bệnh khiến việc hoàn thành các thủ tục đầu tư, kinh doanh tại các cơ quan liên quan gặp nhiều khó khăn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục