IDICO dồn lực đầu tư vào dự án nhà ở và khu đô thị

09:32' - 02/07/2020
BNEWS Năm 2020 IDICO dành 2.367 tỷ đồng đầu tư vào một số lĩnh vực trọng điểm; trong đó, chú trọng vào các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, sản xuất điện.
Trong tổng số vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.367 tỷ đồng cho năm 2020, Tổng công ty IDICO sẽ tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: dự án nhà ở và khu đô thị, khu công nghiệp, vật liệu xây dựng và sản xuất điện.
Theo ông Ninh Mạnh Hồng – Chủ tich HĐQT IDICO, năm 2020, đơn vị này đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 5.759 tỷ đồng; trong đó công ty mẹ đạt 852 tỷ đồng; nhuận trước thuế hợp nhất đạt 703 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 16,61%. Mức chia cổ tức của năm nay cũng dự kiến đạt 10%, tăng so với mức 8% của năm 2019.
Để đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra, năm 2020, IDICO đặt trọng tâm vào việc khẩn trương chuẩn bị đầu tư các dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ một số dự án khu công nghiệp như Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng, Hựu Thạnh, Quế Võ II… Mục tiêu của IDICO là sớm thu hút đầu tư tối thiểu đạt 70 ha để thu hồi vốn đã đầu tư và lợi nhuận.
Bên cạnh đó, để phát triển bền vững IDICO sẽ chú trọng vào quản trị doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bổ sung hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ và hoàn chỉnh phương án tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty.
Năm 2019, IDICO đã phải đối mặt với một số khó khăn nhất định do một số dự án trọng điểm của công ty mẹ và các công ty con bị chậm tiến độ đầu tư xây dựng.
Nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Vì vậy, trong năm 2019 IDICO đầu tư vào 26 dự án với tổng giá trị 677 tỷ đồng, chỉ đạt 29% kế hoạch đã đề ra, chưa hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty.
Từ cuối năm 2019, IDICO đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn NHX với mã IDC. Đến nay, IDICO đã hoàn thành niêm yết toàn bộ 300 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá 3.000 tỷ đồng./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục