Nghiên cứu các quy định đặc thù đối với điện gió ngoài khơi

19:06' - 21/04/2024
BNEWS Bộ Công Thương có thể nghiên cứu các quy định đặc thù đối với điện gió ngoài khơi nếu cần thiết.
Theo tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Bộ Công Thương đang tiến hành xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi), góp ý về giải pháp phát triển điện gió ngoài khơi vừa gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Bộ Công Thương có thể nghiên cứu các quy định đặc thù đối với điện gió ngoài khơi nếu cần thiết.

 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, khoản 4 Điều 4 Luật Đầu tư có quy định: “Trường hợp luật khác ban hành sau ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành cần quy định đặc thù về đầu tư khác với quy định của Luật Đầu tư thì phải xác định cụ thể nội dung thực hiện hoặc không thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, nội dung thực hiện theo quy định của luật khác đó”.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, trong quá trình xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) và nghị định hướng dẫn đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu hoàn thiện một số nội dung.

Cụ thể, bổ sung quy định tại Luật Đầu tư về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Kế hoạch và Đầu tư như ý kiến của Bộ tại văn bản trước đó về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi); đồng thời, xác định điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư...

Đề cập về quy định của pháp luật về đấu thầu với kế hoạch và đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Luật Đấu thầu và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực thì kế hoạch và đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh được nêu cụ thể tại các văn bản quy pháp luật này.

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề trình Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2024/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Công Thương nhưng Bộ Công Thương chưa xác định các dự án điện thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị lưu ý đến quy định khoản 7 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp có hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại một địa điểm để thực hiện.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục