Sắp có biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Campuchia

10:39' - 05/12/2016
BNEWS Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia.

Dự thảo Nghị định này quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký tại Hà Nội ngày 26/10/2016 (gọi tắt là Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia) và điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia.
Danh mục và hạn ngạch thuế quan hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo Bản thỏa thuận Việt Nam – Campuchia gồm có:

Phụ lục I - Danh mục hàng hoá có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.
Phụ lục II – Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng được hưởng ưu đãi.
Phụ lục III – Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu từ Campuchia đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô.
Về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%, dự thảo nêu rõ, hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia có tên trong Danh mục hàng hoá quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% phải đáp ứng các điều kiện sau: Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp; Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu trong Bản Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia (theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này). Mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% theo quy định tại Nghị định này.
Hàng hoá nông sản
Theo dự thảo, hàng hoá nông sản chưa chế biến (bao gồm cả mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô) do các doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam áp dụng theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành. Số lượng các mặt hàng gạo và lá thuốc lá chưa chế biến nhập khẩu nêu tại khoản này không tính vào số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
Đối với mặt hàng nông sản (bao gồm cả mặt hàng gạo các loại và lá thuốc lá khô) có xuất xứ từ Campuchia do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam để tái xuất đi các thị trường khác thực hiện theo cơ chế tạm nhập tái xuất của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Hiệp định khu vực, quốc tế mà hai bên tham gia ký kết.
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục