Thêm 6 mặt hàng được thông quan qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng ở khu vực cầu Bắc Luân II

15:05' - 09/12/2023
BNEWS Từ nay trở đi, ngoài những mặt hàng truyền thống, có thêm 6 mặt hàng có thể làm thủ tục nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) ở khu vực cầu Bắc Luân II.
Ngày 9/12, Trưởng ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) Trần Bích Ngọc cho biết: Từ nay trở đi, ngoài những mặt hàng truyền thống, có thêm 6 mặt hàng gồm: hàng hoa quả, lương thực, thủy hải sản ướp đá, động vật thủy sinh dùng làm thực phẩm, giống cây trồng và thảo dược có thể làm thủ tục nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) ở khu vực cầu Bắc Luân II.
Cụ thể, trong ngày 8/12, Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhận được thư trao đổi của Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về việc các bãi giám sát quản lý hàng hóa chỉ định đối với một số mặt hàng tại cửa khẩu Đông Hưng (cầu Bắc Luân II) đã được phê duyệt.
 
Theo đó, ngày 6/12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đồng thời phê duyệt cho phép 3 bãi giám sát quản lý chỉ định tại cửa khẩu đường bộ Đông Hưng (khu vực cầu Bắc Luân II) đối với hàng thủy hải sản ướp đá nhập khẩu, động vật thủy sinh dùng làm thực phẩm nhập khẩu, giống cây trồng nhập khẩu được triển khai nghiệp vụ giám sát quản lý hàng hóa nhập khẩu.
Trước đó, cửa khẩu đường bộ Đông Hưng (khu vực cầu Bắc Luân II) đã được cho phép làm thủ tục nhập khẩu hàng thảo dược, đồng thời, các bãi giám sát quản lý chỉ định đối với hoa quả và lương thực nhập khẩu đã được phê duyệt.
Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái thông báo tới các doanh nghiệp triển khai làm thủ tục thông quan cho sản phẩm thủy hải sản ướp đá, động vật thủy sinh dùng làm thực phẩm, giống cây trồng qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) ở khu vực cầu Bắc Luân II.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục